No comments
2019-01-29
Share:

A personal branding fogalmának és módszertanának kanonizált definíciójában egyelőre még nem született egyezség a diszciplína művelői körében. A különböző megközelítések szétszálazása során azonban le lehet szűrni olyan lényegi momentumokat, amelyek kis túlzással általános érvényűnek tekinthetők. Persze a jelenlegi gazdasági-társadalmi helyzetben, és nem a maguk teljes történetiségében. A personal branding iránti igényt életre hívó körülmények, illetve azok az alapvető elemek, amelyek egy énmárka építésének folyamatát képezik, jól alátámaszthatók racionális érvekkel. Ugyanakkor a personal branding iránti igény mélyebb rétegeiben egy kevésbé racionális mag is megbújik: a remény.

Nem újdonság, de továbbra is érvényes igazság, hogy a szakmai, vállalatvezetői karrier előmozdítása egyre keményebb kihívást jelent a környezet komplexitása, gyors változása miatt. Az előrelépéshez szinte már nélkülözhetetlen a tervezés, a stratégiák helyes alkalmazása, az esetleges váltás szükségességének időben történő felismerése és a rendelkezésre álló branding eszközök, módszerek hatékony használata. Ahogy Dan Schawbel fogalmaz, a személyes márka építése nem más, mint egy folyamat. Ekként pedig egy szándékolt végeredményt tételezve használ fel inputokat egy meghatározott módszertant követve.

A personal branding eme folyamata három alapvető elemet nem nélkülözhet. Először is szükség van azoknak az értékeknek a világos megfogalmazására, amelyeket magunkénak vallunk.  Másodszor azt is definiálnunk kell, hogy pontosan mi az, ami alapján különlegesként, kiemelkedőként, a sorból kirívóként tudjuk magunkat pozícionálni. Végül pedig azt is meg kell határoznunk, hogy pontosan mi teszi az énmárkánkat „eladhatóvá”.

A personal branding tanácsadó feladata mindhárom elemre kiterjed. Szókratészi hasonlattal élve „bábaként” kell támogatnia a folyamatot, hogy a coacholt személyben megszülethessenek a sikeres önbrandelés feltételeit képező felismerések. A szakmai segítségért coachhoz forduló vállalatvezető ugyanakkor nem egy fehér lap, hanem egy kiforrott, felnőtt személyiség, aki mind külső reputációját, kapcsolatrendszerét, mind belső fejlődését tekintve már előélettel, saját történettel rendelkezik. Tanácsadóként ezekből a már meglévő építőkockákból alakítom ki partnereimmel a személyes adottságaikkal, viszonyrendszerükkel harmonizáló, ugyanakkor optimális kombinációját a fentebb említett három alapelemnek.

De ahogy a bejegyzés elején említettem, az énmárka építése iránti igénynek mély pszichológiai gyökerei is vannak, amelyek túlmutatnak a nehéz versenykörnyezettel való jobb megbirkózás racionális érvén. Ez pedig a természetes vágy arra vonatkozóan, hogy pozitív és konstruktív ismérvek segítségével tűnjünk ki a tömegtársadalom meglehetősen szürke masszájából, a remény, hogy megélhetjük saját egyediségünket és értékességünket.


Kapcsolódó bejegyzések

by