No comments
2019-07-03
Share:

A vezetői személyes márka alapvető jelentőséggel bír a saját és a vállalati célok megvalósításában, éppen ezért nem feledkezhetünk meg e márka közösségi médiában való képviseletéről sem. Ilkay Karadumannak köszönhetően már empirikus kutatási eredmények is bizonyítják, hogy az online személyes márka átgondolt menedzselésével, szakmai anyagok és vélemények rendszeres megosztásával milyen nagymértékben támogathatjuk üzleti sikerességünket.

Szókratész úgy tanította, „ha jó hírnévre szeretnénk szert tenni, akkor arra kell törekednünk, hogy olyanokká váljunk, amilyennek látszani szeretnénk”. Amit ez a mondat takar, azt nevezzük ma, mintegy 2400 évvel később személyesmárka-építésnek. A folyamat az egyszerű reputációmenedzsmenttől eltérően közvetlenül azt célozza, hogy specifikusan az adott személyhez kapcsolódó értéket közvetítsen. A személyes-márka építése így a szakmai hitelesség támogatása által mind a saját, mind pedig a vállalati célkitűzések elérésében komoly támogatást jelent.

E személyre szabott márka népszerűsítése és a célcsoportok elérése korábban komoly időbeli és anyagi ráfordítást követelt, ma azonban a közösségi média egyedülállóan hatékony és viszonylag olcsó lehetőséget biztosít erre. Mivel azonban egyre szélesebb tömegek igyekeznek kihasználni a közösségi média kínálta lehetőséget, mára olyan fokozott versenyhelyzet alakult ki, amelyben a felhasználók csak speciális minőségígérettel és minél egyedibb márkaidentitással tűnhetnek ki.

A Twitterhez, Linkedinhez és Facebookhoz hasonló csatornák kulcsszerepet játszhatnak az ügyfél- és partnerkapcsolatok szélesítésében és erősítésében, ha az online személyes márkánkat kellőképpen tudatosan építjük. Ennek legfőbb eszközei az olyan releváns szakmai tartalmak rendszeres megosztása, amelyek nem csak az általunk képviselt vállalathoz és a saját profilunkhoz egyaránt kapcsolódnak. Ezeknek a tartalmaknak, véleményeknek és hozzászólásoknak hitelesen és megkülönböztethető módon kell leképeznie, amit mi magunk meg szeretnénk jeleníteni a közösségi térben.

Annál is inkább igaz ez, hiszen a közösségi médiára az internetalapú alkalmazások azon csoportjaként tekinthetünk, amely a felhasználók által generált tartalmak dinamikus áramlásán alapszik. Ebben az interaktív kommunikációra épülő világban bárki bármikor tartalomgyártó aktorrá válhat, és pontosan ez jelent történelmi lehetőséget a vállalati és személyes célok elérésében. E felületek közönsége tökéletes célcsoportot jelent, hiszen nyitottság és állandó információigény jellemzi a felhasználókat, akik nagy hajlandóságot mutatnak a márkák, cégek, személyek iránti elköteleződésre.

A Facebook és a Twitter ebből következően úgynevezett virtuális fogyasztói terek létrehozását teszi lehetővé a vállalatok számára, ahol az online közösségből az érdeklődők speciális csoportjai alakulnak ki az egyes márkák körül. E csoportok az adott vállalat szempontjából releváns tartalmakat, véleményeket osztanak meg tagjaik között, ami így öngerjesztő népszerűsítő kampánnyá válik. A felsővezetők feladata ezért, hogy fokozzák láthatóságukat, társadalmi beágyazottságukat és kapcsolataikat, hogy online személyes márkájuk által hozzájáruljanak a vállalat körül szerveződő fogyasztói tér bővüléséhez.

A fentiek jelentőségét Ilkay Karaduman empirikus kutatással támasztotta alá a közelmúltban. Karaduman 14 olyan vállalatvezető online jelenlétét vizsgálta, akik már felhasználói valamely közösségimédia-csatornának, valamint figyelte az ő követőik – szám szerint 575 felhasználó – reakcióit és aktivitását.

A négy hónapon át tartó vizsgálat során összegyűjtött adatokat Karaduman statisztikai módszerekkel összegezte. A számok tanúsága szerint egyértelmű pozitív kapcsolat áll fenn a felsővezetők közösségimédia-jelenléte és az illető személyes és a képviselt cég külső megítélése között. Ezt a pozitív hatást erősítheti vezetők online aktivitása, a profil gondos és konzisztens menedzselése. A személyes és a vállalati misszióhoz, vízióhoz és értékekhez idomuló online megnyilvánulások eszerint nagyban alátámasztják az adott vezető elköteleződésének képét, így mélyítve a külső szemlélők vállalatba vetett bizalmát.

Kapcsolódó bejegyzések

by