Kondor Anna

A személyes márka kialakítása alapvető fontosságú az üzleti élet vezetői számára, hiszen egész pályájukat, karrierívüket meghatározhatja.

Stratégiai kommunikációs cég vezetőjeként 10 éve folytatok personal branding tanácsadást, általában olyan vállalatvezetők számára, akik meghatározó pozíciót foglalnak el a magyar gazdasági életben. Ügyfeleim az eltelt 10 év során különböző életkorú, végzettségű szakemberek közül kerültek ki.

Munkám során azt tapasztaltam, hogy akkor fordulnak hozzám ügyfelek személyesmárka-építésre vonatkozó kéréssel, amikor az életük valamilyen értelemben fordulóponthoz érkezik, vagy fordulópontot sejtenek bekövetkezni az előttük álló közeli jövőben. Ezek a fordulópontok tükrözik egyrészt a gazdasági élet mozgásait, másrészt azonban ügyfeleim egyéni élettörténetében azonosítható eseményekhez kötődnek.

Szakmai karrierjük olyan állomáshoz közeledik, amikor jelentős változások válnak szükségessé, vagy jelentős döntések meghozatalára van szükség, amelyek hordereje meghaladni látszik az egyén kapacitásainak mértékét. Előfordul, hogy a helyzet látszólag nem kritikus, azaz „minden rendben van”, de a konzultációk korai fázisában nyilvánvalóvá válik, hogy ez valójában csak a látszat, és alapvető strukturálási szükséglet merül fel.

A personal branding fogalmát Tom Peters alkotta meg 1999-ben. Az, hogy valakinek határozott kontúrokkal rendelkező szakmai profilja alakult ki, természetesen ezt megelőzően is gyakran előfordult. Peters arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeknek a kontúroknak a kialakítását különböző eszközökkel elő lehet segíteni, és ezzel adott esetben reflektáltabban, tudatosabban lehet a szakmai profilt alakítani, használni, és ezáltal hatékonyabban lehet részt venni a munkaerő-piaci mozgásokban, illetve nagyobb megelégedettséggel lehet gyakorolni a szakmai tevékenységet.

Kondor Anna vagyok, a Goodwill Communications ügyvezető partnere.

Szakmai tapasztalataimat elsősorban pénzügyi magánbefektetők, kockázatitőke-befektetők, bankok és biztosítótársaságok számára végzett kommunikációs tanácsadás, valamint tőzsdei és tőzsdére igyekvő társaságok számára végzett tranzakciós és befektetői kommunikáció területén szereztem. Az utóbbi években egyre inkább a stratégiai kommunikációs tanácsadás és a vezetői pozicionálás (CEO branding, personal branding) területén vezetek projekteket.

A Goodwill Communicationst 16 éve, 2003-ban alapítottam, amelyet azóta ügyvezető partnerként irányítok.